Välj rätt klubbor

Precis som många andra sporter och hobbys så är de verktyg man använder något som man lätt kan grotta ner sig i. Även om det inte är allt så är valet av klubbor utan tvekan något man bör lägga lite tid på. 

Golfklubbor

Välj rätt wedge

Det absolut viktigaste vid valet av en wedge är bouncevinkeln, med andra ord vinkeln mellan klubbans sula och marken. Rätt vinkel minskar risken att klubban råkar gräva ner sig. Det finns ett antal frågor du kan ställa till dig själv gällande hur din nuvarande klubba fungerar för att lista hur den nya klubban skall vara.

Om du till exempel ofta gräver ner dig djupt så bör du ha en högre bounce. Om du däremot inte tar några eller extremt tunna torvor så kan du istället behöva lägre bounce. Även underlaget spelar in där mjukt underlag kräver högre bounce.

Det näst viktigaste vid valet är klubbans loft. Exakt hur viktigt det är för just dig beror helt och hållet på vilka banor du spelar. Om du behöver slå mycket uppåt vid till exempel höga greener eller fördjupade bunkrar så kan det vara bra med en wedge med extra hög loft. Om du vill fördjupa dig ännu mer så kan du läsa denna artikeln.

Välj rätt järnset

Det viktigaste vid detta valet är utan tvekan hur bra du är på att träffa. Om du alltid träffar rätt med bara någon centimeters felmarginal så är valmöjligheterna mycket större.  Om du inte riktigt hunnit nå så långt så kan det vara bättre att undvika blad och ibland till och med spelförbättrande klubbor.

Med det i åtanke så gäller det att hitta ett set med rätt komposition av klubbor. För få klubbor och man tappar kontroll över hur långt man slår. För många är också onödigt om skillnaden inte är tillräckligt stor. Hur många som är rätt beror till väldigt stor del på din svinghastighet. Långsam svinghastighet innebär att det behövs fler klubbor för att kunna täcka hela omfånget medan högre hastighet innebär det motsatta.

Se även till att klubborna har en passande längd, lie och vikt för din kropp. Detta kan betyda att du måste testa varorna för att vara säker på att de passar. Om du vill handla online så kan det då vara passande att köpa dina golfprodukter på till exempel lännasport som har en bra utbytespolicy.