Vett och etikett på banan

Som nybörjare på golfbanan vill man gärna slippa skämma ut sig. Man vill förstå reglerna och vara en i gänget, som vilken annan golfspelare. 

shutterstock_126914810

En av de första sakerna är att ha de rätta kläderna. Det brukar inte finnas några riktiga klädkoder på de svenska golfbanorna, men ändå klär sig alla i liknande kläder. Det har ändå satts en viss standard för hur golfare klär sig. Inga skrikiga färger eller kläder med stora tryck. Kläderna ska vara rena och hela.

När du går runt banan kommer det att bli väntetider. De som spelar på banor med högre siffror har företräde och du är den som ska vänta, inte stressa in och be dem att skynda sig. Man brukar säga att:

Din boll ska vara strax bakom bollen framför, inte strax framför bollen bakom er /Lidingö Golkfklubb

Det är för att förhindra alltför långsamma spel. Du ska alltså vara snabb att ta plats när spelaren före går till nästa hål, inte skapa en kö av spelare bakom dig. Om du inte hittar din boll inom 30 sekunder, brukar man släppa förbi nästa parti spelare och låta dem gå före medan du fortsätter att leta. Det kan låta hårt men en hel golfbana kan ta uppemot fyra-fem timmar att spela och då spelar alla tappade minuter roll.

 

Att anlägga en golfbana

Att bygga en golfbana från scratch är ett stort projekt. I Sverige och världen består en standardgolfbana av 18 golfhål, ett klubbhus, en träningsanläggning med driving range, puttinggreen och en parkeringsplats. Brutto markåtgång får man räkna 75-100 hektar.

Slutresultatet blir cirka 50 hektar ytor som skall klippas, rensas och underhållas under minst 50 år framöver. Det inkluderar dammar, bunkrar, semiruff, fairways och greener. Härtill kommer en bevattningsanläggning, som till största delen finns under marken men där sprinklerhuvuden måste tillses och bytas ut.

Kostnaden för detta kan variera från 20 -50 miljoner kronor, beroende på ambitionsnivå och markens beskaffenhet. Tidsåtgången från att omvandla ett blandat skogs-och åkerområde till en golfbana är cirka 2 år från byggstart.

Det finns några saker som är särskilt viktiga när man vill bygga en golfbana och som alla måste tänka på.

  1.  Juridiken. Finns bygglov? Finns vattendom för att ta vatten från allmänt vattendrag?
  2. Markens beskaffenhet. Finns det naturligt vatten eller kan man köpa kommunalt vatten? Finns det tillräckligt med naturlig sand på området så att vi kan få dränering på fairways? Går det att få bort all sten och röja bort alla onödiga hinder? Stubbrytning dyker ständigt upp som en nödvändig åtgärd och för detta behöver man hyra in en stubbfräs flera gånger. Välj alltså ett företag som blir en bra långsiktig samarbetspartner.
  3. Områdets arrondering. Lämpar sig marken för golfbana på så sätt att bansträckningen kan gå tillbaka till klubbhuset på ett naturligt sätt efter 9 respektive 18 hål?
  4. Ekonomi. Kan jag få plus och minus att gå ihop? Det kostar cirka 5-6 miljoner kronor minimum/år att driva en golfanläggning.

För att kunna lyckas med allt detta behöver man rådgöra med en banarkitekt, som kan ge svar på många av de frågor som ställs ovan. Det finns ett flertal sådana med stor erfarenhet sedan det i Sverige har byggts mer än 250 golfbanor de senaste 20 åren. Mer detaljerad information finns att läsa i Svenska Golfförbundets broschyr ”Så bygger vi en golfbana”.