Att anlägga en golfbana

Att bygga en golfbana från scratch är ett stort projekt. I Sverige och världen består en standardgolfbana av 18 golfhål, ett klubbhus, en träningsanläggning med driving range, puttinggreen och en parkeringsplats. Brutto markåtgång får man räkna 75-100 hektar.

Slutresultatet blir cirka 50 hektar ytor som skall klippas, rensas och underhållas under minst 50 år framöver. Det inkluderar dammar, bunkrar, semiruff, fairways och greener. Härtill kommer en bevattningsanläggning, som till största delen finns under marken men där sprinklerhuvuden måste tillses och bytas ut.

Kostnaden för detta kan variera från 20 -50 miljoner kronor, beroende på ambitionsnivå och markens beskaffenhet. Tidsåtgången från att omvandla ett blandat skogs-och åkerområde till en golfbana är cirka 2 år från byggstart.

Det finns några saker som är särskilt viktiga när man vill bygga en golfbana och som alla måste tänka på.

  1.  Juridiken. Finns bygglov? Finns vattendom för att ta vatten från allmänt vattendrag?
  2. Markens beskaffenhet. Finns det naturligt vatten eller kan man köpa kommunalt vatten? Finns det tillräckligt med naturlig sand på området så att vi kan få dränering på fairways? Går det att få bort all sten och röja bort alla onödiga hinder? Stubbrytning dyker ständigt upp som en nödvändig åtgärd och för detta behöver man hyra in en stubbfräs flera gånger. Välj alltså ett företag som blir en bra långsiktig samarbetspartner.
  3. Områdets arrondering. Lämpar sig marken för golfbana på så sätt att bansträckningen kan gå tillbaka till klubbhuset på ett naturligt sätt efter 9 respektive 18 hål?
  4. Ekonomi. Kan jag få plus och minus att gå ihop? Det kostar cirka 5-6 miljoner kronor minimum/år att driva en golfanläggning.

För att kunna lyckas med allt detta behöver man rådgöra med en banarkitekt, som kan ge svar på många av de frågor som ställs ovan. Det finns ett flertal sådana med stor erfarenhet sedan det i Sverige har byggts mer än 250 golfbanor de senaste 20 åren. Mer detaljerad information finns att läsa i Svenska Golfförbundets broschyr ”Så bygger vi en golfbana”.